Home   |   Site Map   |   Elérhetőségek
Bemutatkozó Szolgáltatások Partnerek Rendezvények Jelentkezés HR Fórum
A Networkről
A HR Kompetencia Network-öt a DR. BODÓ Training & Consulting vezetői és munkatársai alapították tréningjeik és konferenciáik résztvevőinek kezdeményezésére.

A Network-öt olyan személyek alkotják, akik szívesen osztják meg tudásukat és szakmai tapasztalataikat más kollégákkal, illetve igényt tartanak arra, hogy saját személyüket és szakmai tudásukat folyamatosan, a nemzetközi szintnek, a modern módszereknek és a legújabb fejleményeknek megfelelően továbbfejlesszék.


A HR Kompetencia Network célja és szolgáltatásai

A Network-ben való részvétel lehetőséget biztosít a tagok számára, hogy kollegiális együttműködésben kicserélhessék tapasztalataikat, és konkrét kérdéseikben segítő együttműködést kérjenek illetve kezdeményezzenek. A Network ehhez kíván platformot biztosítani.

Ennek érdekében

 • szakmailag magas szintű HR Network rendezvényeket szervez, illetve kezdeményezi regionális csoportok rendszeres találkozóját,
 • felméri, hogy melyek azok a kérdések, amelyek leginkább foglalkoztatják a HR területén dolgozó szakembereket
 • az igények figyelembevételével tematikai programot dolgoz ki, és igyekszik megismerni a Network tagjainál meglévő tudást és tapasztalatot
 • kapcsolatot létesít hazai és külföldi szakreferensekkel,
 • együttműködik hasonló Network-ben dolgozó külföldi csoportokkal.


A Network tagjait a saját hivatásuk iránti elkötelezettség vezérli, ennek megfelelően igyekeznek hozzájárulni a gazdaság etikai és spirituális értékeinek fejlesztéséhez.


A HR Kompetencia Network tagság

A HR Kompetencia Network-öt HR felelős szakemberek, vállalati felső- és középvezetők, valamint HR szolgáltatók alkotják. A Network-ben való részvétel a HR felelősök részére ingyenes, HR szolgáltatóknak a részvételhez a későbbiekben tagkártyát kell váltani.


Partnerek és szponzorok

A HR Kompetencia Network-höz Network partnerek és Network szponzorok kapcsolódnak, akik támogatják a Network munkáját. Partnereink ezidáig egyrészt médiapartnerek, másrészt szállodapartnerek. A Network nyitott további partneri körök bevonására.


HR Kompetencia Network találkozók

A Network átlagban havonta egy alkalommal tart találkozókat, kezdetben Budapesten. A későbbiekben regionálisan - a jelentkezők függvényében - további csoportok alakulását kezdeményezi. A regionális találkozón a HR felelősök és a tagkártyával rendelkező HR szolgáltatók ingyenesen vehetnek részt.


Előadók, szakreferensek és szakcikkek

A HR Kompetencia Network igyekszik - a konkrét igények felmérésével – meghívni a találkozókra a témának megfelelő legkiválóbb külföldi és hazai előadókat.
A Network ugyanakkor lehetőséget biztosít HR felelősök számára szakmai előadások tartására, konkrét esettanulmányok ismertetésére, cikkek közzétételére. Ugyancsak teret biztosít HR szolgáltatók részére előadások tartására, szolgáltatások és termékek ismertetésére, részükről fizetett előadói költség (hozzájárulás) ellenében.


HR Kompetencia Network munkacsoportok

A Network konkrét témákra munkacsoportok létrehozását kezdeményezi. Ennek érdekében igyekszik feltérképezni a konkrét érdeklődést kiváltó témákat, és összehozza a témapartnereket. Az éppen aktuális témákat a honlapon közzéteszi.


További kedvezmények

A Network tagjait egyes HR szolgáltatók illetve Network Partnerek meghatározott szolgáltatásainál, illetve rendezvényein való részvétel esetén kedvezmény illeti meg.

A Network célkitűzései
A HR Kompetencia Network

alapgondolata a tapasztalat- és véleménycsere a vezetés és a szervezetfejlődés - elsősorban humán értékeket és szemléletet érintő - kérdéseiben.
 • HR szakemberek tapasztalatcseréje
 • Best Practices ismertetése
 • HR rendezvények létrehozása
 • Nemzetközi kapcsolatteremtés
 • HR szolgáltatások ismertetése
 • HR cikkek közzététele
A Network tagjai

A HR Kompetencia Network-be az indulás óta közel 1000 HR felelős szakember, vállalati felső- és középvezető és HR szolgáltató regisztráltatta magát.