Home   |   Site Map   |   Elérhetőségek
Bemutatkozó Szolgáltatások Partnerek Rendezvények Jelentkezés HR Fórum
Aranyigazságok

"Csak ott mennek jól a dolgok, ahol a szabó, szappanfőző, cukrász és mindenki más is meg van róla győződve, hogy az iparán fordul meg az állam sorsa"
Széchenyi István: Napló

'Egy idegen megkérdezett három kőfaragót, mit csinál. Az első felelt: "Követ faragok, ezzel keresem a kenyeremet". A második ezt válaszolta: "Egy épület sarkához faragom a követ". A harmadik kőfaragó egészen más választ adott: "Katedrálist építek".'

'Chambers McKinsey szerint, ha egy vállalat sikeres akar lenni a tehetségekét folytatott küzdelemben, a tehetséggondozást égető vállalti prioritássá szükséges emelnie. Egy vállalat sem kerülheti el annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy miért akarna nálunk dolgozni egy fiatal tehetség?
  "Love them or loose them" (szeresd, vagy veszítsd el őket), "Help them grow or watch them go" (segítsd őket fejlődni, vagy nézd, ahogy távoznak).

" *Szerettem volna pontosan megállapítani, mitől lesz nyerő egy csapat. Amit aznap esete elmondott nekem, az ugyanúgy érvényes az üzleti életre, mint a sportra: az alapvető ismeretek oktatásával kell kezdeni* .
A játékosan ismernie kell a játék alapelemeit, s azt, hogy mi a teendője a maga helyén. A következő lépés, hogy az embereket kézben kell tartani. Ezt nevezik fegyelemnek. A játékosoknak csapatként kell játszaniuk, nem futkározhatnak a saját fejük szerint. Primadonnáknak sincs helyük nálunk. * Mégis sok edzőt ismerek, akinek jó az egyesülete, a játékosai ismerik az alapelemeket, és vaskézzel fogják őket, és mégsem győztesként kerülnek ki a mérkőzésből.
Itt érkeztünk el a harmadik tényezőhöz: ha azt akarjuk, hogy csapatként játszunk, törődnünk kell egymással. Szeretnünk kell egymást. Mindegyik játékosnak gondolnia kell a mellette lévő srácra, s azt kell mondogatni magában: Ha nem fogom erősen az emberemet, eltöri Paulnak a lábát. Tisztességesen kell végeznem a feladatomat, hogy ő is végezhesse a magáét."
Lee Iacocca: Egy menedzser élete, Gondolat, Budapest 1988., p. 81.

" Egyre többen ismerték fel, hogy a vállalati stratégia megalkotása mellett több szempontból is nagyon fontos a vállalat hitvallásának (credo, más néven vision), és küldetésének (mission) megfogalmazása. Egyrészt a vállalati stratégiának ezekkel összhangban kell lennie, másrészt fontos üzenetet tartalmaz mind a vállalat alkalmazottai, mind pedig a külvilág felé. Az embernek mindig szüksége van arra, hogy megtalálja a "munkája értelmét". "Miért is dolgozom én tulajdonképpen?" Mit képvisel az a szervezet, amelyben, illetve amelyért dolgozom? Egyszerű profitszerzés a cél, vagy van a munkának valamilyen társadalmi hasznossága is?".
A modern vállalatvezetés felismerte, hogy az emberek nem gépek, munkájuknak értelmet kell adni, önbecsülésükre hangsúlyt kell fektetni. Ha az alkalmazott azonosulni tud a vállalat célkitűzéseivel, lojalitása erősödik, munkavégzése hatékonyabb lesz, nem beszélve a marketingelőnyről, amit egy lojális dolgozó jelent. A credoban megfogalmazódik a vállalat társadalmi felelőssége is. A vállalat arculatának kialakításában ez már elengedhetetlen. Az a vállalat, amelyik nem tesz a közjóért, a környezetért, nem számíthat a közvélemény jóindulatára."
Dr. Horváth Győző: Válságmenedzselés a gyakorlatban, Glória Press, 2003. p.: 51.


"Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, mindig igazad lesz!"
Henry Ford

"Az emberek a pénzért dolgoznak, de még többet dolgoznak olyasmiért, ami számít és fontos az életükben. Valójában a szórakozásért, élvezetből dolgoznak.
Azok a szervezeteket, amelyek nem veszik figyelembe ezt a tényt, lényegében
megvesztegetik alkalmazottaikat, de meg fogják fizetni ennek az árát a lojalitás és elkötelezettség hiányával."                                                              
Jeffrey Pfeffer, Harvard Business Reviev - June 1998


"Mindig az volt a véleményem, hogy a vezető már akkor sokat ért el, ha akár csak egyetlen embert sikerült motiválnia. Amikor arról van szó, hogy lendületbe hozzuk a dolgot, csakis a motiváció számít. Lehet, hogy egy ember elvégezheti két fő munkáját, de nem lehet két ember. Inkább ösztönözze a sorban utána következőt, és bírja rá arra, hogy ő is ösztönözze a saját beosztottait."
Lee Iacocca: Egy menedzser élete, Gondolat, Budapest 1988., p. 81.


"Amikor a valóban lelkes és szakmájukat élvezettel ellátó munkatársak elkötelezettsége a nagy súly alatt megroppanni látszik, akkor válik igazán fontossá a vezetés részéről az ösztönzés művészete."


'A munkavállalói oldalon egyre többet hallani az úgynevezett X generáció véleményét: "amíg folyamatos kihívások elé állítanak és ez a karrier céljaim elérése felé vezet, addig maradok a vállalatnál. Ha nem, továbbállok. Ez nem a lojalitás hiánya, hanem maga és a karrier menedzselése.'


'A szervezetbe kívülről behozni egy új potenciális fiatalt, költség szempontjából az ott dolgozó, hasonló munkakört betöltő munkatárs 1-2 éves fizetéséig terjed- felvétellel, integrálással.'


"Az emberek hatékonyságát csak a motiváltságuk határolja be, míg bármely más tényező hatékonyságát az emberek hatékonysága szabja meg."


' Magyar Közlöny 2006/155
 
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi. XXII. törvény 134. § (3) bekezdés a) pontja alkotmányellenes, ezért e rendelkezést 2007. 03. 01. napjával megsemmisíti.

Azaz a tárgyévi szabadság kivételesen fontos gazdasági érdekből sem vihető át a tárgyévet követő év június 30-áig.'

Aktuális Rendezvények

2017. április 27.
HR Network Találkozó

PROFESSZIONÁLIS MEETING-MANAGEMENT

A hatékony értekezlet-kultúra kialakítása.

HR Cikkek
Open and closed organizations

This paper tries to demonstrate the differences between open and closed organizations, the chances and the risks they are connected with, and their effect on the human resource management ...
A Network célkitűzései
A HR Kompetencia Network

alapgondolata a tapasztalat- és véleménycsere a vezetés és a szervezetfejlődés - elsősorban humán értékeket és szemléletet érintő - kérdéseiben.
  • HR szakemberek tapasztalatcseréje
  • Best Practices ismertetése
  • HR rendezvények létrehozása
  • Nemzetközi kapcsolatteremtés
  • HR szolgáltatások ismertetése
  • HR cikkek közzététele
A Network tagjai

A HR Kompetencia Network-be az indulás óta közel 1000 felelős szakember, vállalati felső- és középvezető, valamint HR szolgáltató regisztráltatta magát.